Maria
Maria
from Ukraine
See my story
Gonçalo
Gonçalo
from Portugal
See my story
Alejandra
Alejandra
from Colombia
See my story
Pier
Pier
from Italy
See my story
Sandra
Sandra
from Mexico
See my story
Frederik
Frederik
from Denmark
See my story
beign your career journey with accenture

State Street Bank
State Street Bank
location iconLocations: Kraków
level iconLevel: specialist
Księgowy ds. Treasury, Kraków, Podgorska - Hybrydowy
Location: Kraków

Kogo poszukujemy:

Ksi ęgowy ds Treasury jest odpowiedzialny za terminowe oraz dokładne wykonywanie wielorakich uzgodnień dziennych i miesięcznych na kontach bilansowych, kasowych oraz rozrachunkowych.

Pracownik musi posiadać umiejętności techniczne w zakresie wykonywania powierzonych mu zadań jaki i dobrze odnajdywać się we współpracy z innymi członkami zespołu jaki i wewnętrznym oraz zewnętrznymi klientami.

Czemu ta rola jest dla nas ważna:

Zespół, do którego dołączysz, jest częścią State Street Global Markets. SSGM dokłada wszelkich starań, aby zwiększyć i zachować wartość portfela klienta, zapewniając łatwiejszy dostęp do zintegrowanej płynności, finansowania i badań. Wspieramy nasz trading oraz pożyczki papierów wartościowych zastrzeżoną technologią, która ogranicza ryzyko, oraz badaniami przepływów, które zapewniają wgląd w zachowanie inwestorów. Dołącz do nas, jeśli wyrobienie sobie marki w branży usług finansowych od pierwszego dnia jest wyzwaniem, na które jesteś gotowy.

Obowiązki:

 • Wykonywanie przydzielonych uzgodnien dokładnie i w ramach wyznaczonego czasu
 • Reportowanie wykonanych zadan zgodnie z ustaloną ścieżką eskalacji.
 • Zapoznanie się z dokumentacją korporacyjną zespołu dotyczącą procesów, procedur i kontroli
 • Uczestniczyć w cyklicznych przeglądach i aktualizacjach procedur
 • Współuczestniczyć w testowaniu i wdrażaniu nowych systemów i produktów w ramach swojego działu
 • Zapoznanie się z polityką firmy i departamentu

Co cenimy:

 • Zaawansowane umiejętności językowe, pisemne i ustne w języku angielskim
 • Konieczna jest znajomość aplikacji komputerowych [MS Excel]
 • Znajomość transakcji na rynku pieniężnym i giełdowym będzie dodatkowym atutem
 • Dobrą komunikację i umiejętności interpersonalne
 • Umiejętność pracy pod presją czasu, zapewnienie dokładnego i terminowego wykonania zadan
 • Proaktywne podejście do budowania odpowiedniego środowiska efektywnych kontroli
 • Dbałość o szczegóły ma kluczowe znaczenie

Wymagane wyksztalcenie:

 • Dyplom księgowy lub związany z finansami/biznesem (preferowany)
 • Poprzedni poziom doświadczenia: 2 lata doświadczenia zawodowego w branży usług finansowych (poprzednie doświadczenie w finansach będzie dodatkowym atutem)

Oferujemy:

 • Elastyczne godziny pracy (ograniczone do bieżących potrzeb biznesowych)
 • Możliwość pracy w domu
 • Pracowniczy plan oszczędnościowy
 • Pakiet ubezpieczenia na życie Premium
 • Pakiet medyczny
 • Międzynarodowe środowisko operacyjne
 • Szkolenia z umiejętności miękkich
 • Warsztaty techniczne
 • Klasy językowe

In English

Who we are looking for:

Treasury Accountant responsible for timely and accurately performing daily and monthly various type of reconciliations. He/She must contribute to the team on technical matters, as well as providing leadership and direction to the team members, in both quality of service and communication with internal clients and other supporting departments, showing team player’s mindset.

Why this role is important to us:

The team you will be joining is a part of State Street Global Markets. SSGM strives to enhance and preserve the value of your portfolio by providing easier access to integrated liquidity, financing and research.

We back our trading and securities lending solutions with proprietary technology that mitigates risk, and with flow research that offers insights into investor behaviour.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for:

 • Perform accurately and timely cash, securities and balance sheet reconciliations
 • Report accordingly as per agreed escalation path.
 • Be familiar with team corporate documentation on processes, procedures and controls
 • Participate in recurring procedures revision and update
 • Co-participate in the development, testing and implementation of new systems and products within his/her department
 • Be familiar with Company and Departmental policies

What we value:

 • Advance Language skills, written and verbal in English and country language if required
 • PC application knowledge and good Excel skill-set are necessary
 • Understands and can explain the money market and stock market transaction.
 • Demonstrated good communication and interpersonal skills
 • Ability to work under time pressure, give accurate and timely delivery
 • Pro-active approach, with initiative, detailed oriented and reliability
 • Attention to detail crucial

Level Of Education:

 • Accountancy or Business related degree (preferred)
 • Previous Level Of Experience: 2 years of professional experience in financial services industry (previous experience within finance would be a plus)

We offer

 • Flexible working hours (restricted to the current business need)
 • Possibility to Work From Home
 • Employee savings plan
 • Premium life insurance package
 • Gold medical package
 • International operating environment
 • Soft skills trainings
 • Technical workshops
 • Language classes

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you. State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

This job is no longer available

Recruitment process for this position has ended.

Jobs that may interest you:

Financial Reporting Manager, hybrid, Officer
flag English
locationKraków
2022-08-17
Senior Investor Services Specialist, Associate 2
flag English
locationKraków
2022-08-04
Senior Expense Specialist, Associate 2
flag English
locationKraków
2022-08-08

Details

 • iconBanking
 • icon
 • iconKraków, małopolskie

Company profile

 • About us
 • Job offers (230)

Do you want to be always up to date?

Create job alert and start getting similar offers directly to your mailbox!